FAQ

以銅為鏡,可以正衣冠
以史為鏡,可以知興替
以人為鏡,可以知得失。
《舊唐書》唐‧李世民

財豹官相關問題

財豹官配戴禁忌

配戴《財豹官》的朋友指出,長期配戴《財豹官》後於生活中伴隨難以言說之順暢感。任何事情總隨之順心且如意,鴻運當頭。

平日配戴上亦無特殊禁忌,但配戴《財豹官》時強烈建議絕不飲酒(任何含酒精食品或添加物)如若有飲酒時必須將其《財豹官》取之,兩日後方可再次配戴。據多位配戴者親身經驗指出,若配戴時飲酒,有明顯感到身體不適外,諸事將會有所怠滯,因此再次由衷強烈建議,若您開始配戴這枚《財豹官》的同時請勿飲酒(或飲酒前將其財豹官取之)以免求好運不成反其效果

                                                                                                 《以上為配戴者長年之建議,僅供參考,未涉及科學根據》

**另外提醒,使用心律調整器等植入式醫療電子設備者,請勿使用本商品。**